NÖDVÄNDIGHETER

Se här för information om DUALSHOCK®4 trådlös handkontroll och tangentkontroller i spelet.

För mer information om Kontroller i spelet, vänligen gå till spelets Pausmeny.

Alla kommandon som använder Vänster styrspak kan ersättas av styrknapp genom att ändra "Spelarrörelse"-inställningar under "Knappkonfigurering".

Kontroller med bollinnehav

1VÄNSTER AVTRYCKARE
2
3RIKTNINGSKNAPPARNA
4VÄNSTER STYRSPAK DRIBBLING
5-KNAPP (TRYCK PÅ VÄNSTER STYRSPAK)
6TOUCH PAD
7TOUCH PAD BUTTON (PRESS TOUCH PAD)
8OPTIONS BUTTON
9-KNAPP
10-KNAPP FARTDRIBBLA
11-KNAPP GENOMSKÄRARE
12-KNAPP HÖG PASSNING / INLÄGG
13-KNAPP LÅG PASS
14-KNAPP SKOTT
15HÖGER STYRSPAK FÄRDIGHETSKONTROLLER
16-KNAPP (TRYCK PÅ HÖGER STYRSPAK)
17PS BUTTON

Kontroller utan bollinnehav

1-KNAPP
2-KNAPP ÄNDRA MARKÖR
3RIKTNINGSKNAPPARNA
4VÄNSTER STYRSPAK LÖPNINGAR
5-KNAPP (TRYCK PÅ VÄNSTER STYRSPAK)
6TOUCH PAD
7TOUCH PAD BUTTON (PRESS TOUCH PAD)
8OPTIONS BUTTON
9-KNAPP
10-KNAPP SPRINT
11-KNAPP GÅ FRAM MED MÅLVAKTEN
12-KNAPP GLIDTACKLING
13-KNAPP PRESSA
14-KNAPP RENSA/INSTRUERA SPELARE ATT PRESSA
15HÖGER STYRSPAK
16-KNAPP (TRYCK PÅ HÖGER STYRSPAK)
17PS BUTTON

Alla kontroller som visas i denna instruktionsbok antar att Knappkonfigurering Typ 1 har valts.

= Vänster styrspak,= Höger styrspak. = Riktning på antingen/eller riktningsknapparna.
• Alla kontroller som använderkan ersättas med riktningsknapparna. (I Personliga Datainställningar).
• Alla kontroller som listas i denna instruktionsbok utgår från att spelaren är i riktning.