KOM IGÅNG

Första gången du startar spelet får du ställa in en rad olika inställningar och systemdata skapas. För kontrollinställningar kan du välja mellan konfigurationerna "Normal" eller "Alternativ", som du kan anpassa efter eget tycke.
När det redan finns systemdata laddas spelet automatiskt och du fortsätter till toppmenyn.

  • OBS: Alla kontroller som beskrivs i denna instruktionsbok utgår ifrån att du använder Vänster styrspak (förinställd) för spelarrörelser. Alla åtgärder som utförs med Vänster styrspak kan ersättas av styrknappskommandon.

  • För övriga handkontrollinställningar, se Kommandolistan på Pausmenyn.

Grundläggande kontroller på menyskärmar

  • Vänster styrspak /riktningsknappar Styrknapp: Välj alternativ

  • : Avbryt

  • : Bekräfta

TIPS FÖR FÖRSTAGÅNGSANVÄNDARE

Om du ser enikon på skärmen innebär detta att du kan visa Hjälptext om hur du spelar spelet eller vad skärmen gör genom att trycka på.

  • Då detaljerad beskrivning av varje spel endast finns på dessa hjälpskärmar rekommenderar vi starkt att du tittar på dem då tillfälle ges.

  • När du startar spelet för första gången och har valt dina inställningar kommer du att kunna utföra de nödvändiga kontrollerna av detta spel i "Prestationsträning".

KONAMI ID

Registrera ett KONAMI-ID för att få de senaste nyheterna om ditt favoritinnehåll, samt information om särskilda kampanjer.

För att logga in med ditt KONAMI ID, gå till toppmenyn och välj "EXTRAMATERIAL" → "Onlineinställningar" → "KONAMI-ID-inloggning".

SPARA DATA

Data kommer att sparas automatiskt vid vissa tillfällen i spelet, inklusive efter avblåsning.

For details on how or where your Data is saved, please refer to the PlayStation®4 User Guide (Online Instruction Manual) at ( http://manuals.playstation.net/document/ )