TAKTISKA INSTÄLLNINGAR

Välj "Taktik" inför en match, i halvtid eller från pausmenyn för att ändra formation, göra truppändringar, justera din strategi med mera.

TAKTIKSKÄRM

Enkel taktikinställningar i Enkel inställningsmeny hjälper dig att automatiskt ställa in ditt lags Formation, Laginstruktioner, Startelvan baserat på dina föredragna sökord. Enkel inställningsmeny finns tillgänglig från Supportinställningar i Taktik.

 • Du kan se en spelares förmågor i form av grafer genom att välja en spelare från "Lagdiagram / Redigera position". Du kan trycka på för att göra spelaren till lagkapten. Tryck på för att automatiskt välja en startelva baserad på spelarförmågor.
 • ”Ledare för sida” är den handkontrollen som väljer taktiken. Handkontrollen med lägst nummer på varje sida blir ledaren för sidan. (Den andra handkontrollen kan bara bli ledare när pausmenyn och taktiksidan öppnas under en match.).
 • HEMMA
 • BORTA
1Plan
2Taktikmeny
3Reserver

PLANVISNING

Tryck på antingen eller på Taktikskärmen för att växla mellan följande 2 skärmar.

Ikonerna som visas på skärmarna för Ställikon/Form & Kondition avser följande:

 • :Gult kort
 • :Rött kort
 • :Skada
 • :Otillgänglig
FORM/UTHÅLLIGHET

Spelarform anges av pilar och spelaruthållighet anges av mätare.

 • ...Toppform
 • ...Bra form
 • ...Normal
 • ...Dålig form
 • ...Hemskt dålig
 • I Master League och Become A Legends visas ibland . Om spelaren med den här ikonen ges mer speltid kan han göra ett verkligt genombrott.
 • I Master League anger den blinkande uthållighetsmätaren en spelare vars kondition är påverkad av en lagrollseffekt.

POSITION & ÖVERGRIPANDE RANKING

Visar Spelarroller och dess lämplighet för vissa spelare. Den Övergripande rankningen för Avbytare beräknas genom att anta att de spelar på sin huvudsakliga position.

I Master League visas laganda. I myClub visas laganda och spelarnas nivå. Laganda visas vid spelarikonerna och spelarnivån på den andra sidan.

FÖRBESTÄMDA TAKTIKER

Alternativet [Förbestämda taktiker] låter dig välja lagformation, markera alternativ liksom ”Laginstruktion” (sättet laget spelar på vid anfall och försvar). Välj vilken del av planen du vill bygga upp spelet på under anfall eller stoppa motståndarna på i försvarsläge.

Använd 3 Förbestämda taktiker

När "Ändra Förbestämda taktiker" är satt till on i "Assisterande inställningar" i Taktikmenyn kan du ställa in och välja 3 Förbestämda taktiker (Huvudsaklig (Offensiv), Defensiv och Anpassad) i enlighet med matchsituationen.

Take Full Advantage of Fluid Formations

Genom att sätta "Flytande formation" till ON i Förbestämda taktiker i Taktikmenyn kan du välja din formation vid i) avspark, ii) bollinnehav, iii) utan bollinnehav.

Du kan ställa in formation och aktivering av flytande formation för varje förbestämd taktik. visas om ett lag har flytande formation förinställt.

Flytande formation
 • Vid avspark

 • Bollinnehav

 • Utan bollinnehav

 • När ”Byt förbestämda taktiker” är aktiverat i ”Supportinställningar” i Taktikmenyn kan du ställa in och välja tre Förbestämda taktiker (Huvudsaklig (offensiv) , Försvar och Anpassad) för att passa matchsituationen.

 • När "Flytande formation" är satt till ON ändras din formation automatiskt mellan VID AVSPARK , BOLLINNEHAV och UTAN BOLLINNEHAV under matcher.

Set Advanced Instructions

Genom att ställa in Avancerade kontroller i Förbestämd taktik i Taktik kan du göra dramatiska ändringar i lagets offensiva och defensiva spel. Du kan ange upp till två offensiva och två defensiva taktiker och sedan sätta dem till PÅ/AV genom att trycka + riktningsknapparna.
*The tactics are ON at kick off when any Advanced Instructions are set.

För vissa lag har vi redan implementerat avancerade instruktioner som matchar deras spelstil, och dessa aktiveras automatiskt i spelet. Växla mellan PÅ eller AV på taktikskärmen eller med matchkontrollerna för att se hur de påverkar din trupps sätt att spela.

Lagdiagram/Redigera position

Alternativet "Lagdiagram/Redigera position" i taktikmenyn låter dig justera ditt lag, bland annat avbytare och även byta spelares positioner på planen.