DOOD SPELMOMENT

Bij dode spelmomenten draait het allemaal om goed anticiperen.

BESTURING VRIJE TRAPPEN

VRIJE-TRAPNEMER

Druk naar LINKS of RECHTS om je vrije trap en balcurve te bepalen, en OMHOOG en OMLAAG om het traject aan te passen. De krachtmeter bepaalt hoe krachtig een pass is en hoe hoog de bal zal gaan tijdens het schieten.

PASSEN / /
SCHIETEN
TRAJECT AANPASSEN (SCHIETEN) snel schot / langzaam schot / effect naar rechts / effect naar links
TRAJECT AANPASSEN (LANGE PASS) ↑ Snelle bal / ↓ Langzame bal / → Spin naar rechts / ← Spin naar links
RICHTING
Bepaal richting en baan Pass/Schot

Alleen offline

Druk op de toets op het precieze moment dat je schiet om te proberen een wreefschot of duikschot uit te voeren. Spelers met de vaardigheden "Wreefschot" en "Duikschot" hebben verbeterde vaardigheden om dit schot te kunnen uitvoeren.

Aanvalstactieken gebruiken

Druk voordat je de vrije trap neemt op de toets LINKS om de rijchtlijnen weer te geven en spelers te verplaatsen.

De besturing kan veranderen, afhankelijk van het camerastandpunt.

Sprint Toets OMHOOG
Ver doel Toets OMLAAG
Sprinten en controleren Toets LINKS
Doelschutter Toets RECHTS

TWEE VRIJE-TRAPNEMERS OPSTELLEN

Zet twee vrije-trapnemers bij de bal om je tegenstander in het ongewisse te laten over wie de vrije trap neemt. Leg je de bal eerst opzij, ga je voor een schijnbeweging of kies je voor een overstapje? Als de timing precies goed is, kun je het ritme van de tegenstander verstoren.

  • Voer de opdracht in terwijl je ingedrukt houdt om de tweede vrije trap-nemer te besturen. (Je kunt de bal passen of een schot nemen.)
  • Afhankelijk van de locatie van de vrije trap worden Aanvalstactieken niet weergegeven, of zijn de instructies die van een hoekschop.
SCHIJNBEWEGING VRIJE TRAP
VOOR DE VOET LEGGEN +
NAAST DE BAL OPSTELLEN + OMHOOG
NAAST DE EERSTE NEMER OPSTELLEN + OMLAAG

Camerastandpunt wijzigen

Het camerastandpunt kan worden bijgesteld door op te drukken.

Alleen effectief in het midden van het gebied van de tegenstander.

Camerastandpunt wijzigen

Positiewijziging

om spelers te verplaatsen

Positiewijziging

VRIJE TRAPPEN VERDEDIGEN

De spelers die in de muur staan, kunnen springen (druk op ) of uit de muur breken om de vrije trap te verdedigen (druk op ). Let op de hoogte van de bal voordat je een beslissing neemt.

SPRINGEN Houd ingedrukt totdat de vrije trap-nemer de bal raakt.
Sprong voorkomen Houd ingedrukt totdat de vrije trap-nemer de bal raakt.
UIT DE MUUR BREKEN EN AANVALLEN Houd ingedrukt totdat de vrije trap-nemer de bal raakt.

POSITIONERING KEEPER

Bij het verdedigen van Set Pieces kun je ingedrukt houden op het moment dat het schot genomen wordt om je keeper naar de dichtstbijzijnde paal te laten lopen in afwachting van de bal.

Positionering bij eerste doelpaal Houd ingedrukt totdat de vrije trap-nemer de bal raakt.

Verdedigingstactieken

Gemengd Toets OMHOOG
Mandekking Toets OMLAAG
Zones Toets RECHTS

PENALTY'S

PENALTYNEMER

Net als bij vrije trappen kun je aan de krachtmeter zien hoe snel en nauwkeurig het schot zal zijn. Een gelobde penalty kan weliswaar makkelijk worden gered als de keeper je in de gaten heeft, maar het is toch een zeer effectieve manier om hem te verrassen. Ook wordt de trajectlijn weergegeven terwijl je ingedrukt houdt. Deze geeft de richting van het schot aan.

STANDAARDPENALTY
PENALTY MET STIFTBAL +
HELPGIDS

KEEPER

Duw om de positie van de keeper te wijzigen (totdat de penaltynemer de bal raakt). Om op een hard schot te reageren, duw je voordat de bal wordt genomen. Bij een zacht schot doe je dit nadat de bal is genomen.

POSITIONERING KEEPER

HOEKSCHOPSTRATEGIEËN WIJZIGEN

Druk voordat je de hoekschop neemt op de toets LINKS om de richtlijnen weer te geven en spelers te verplaatsen. Druk ook op de toets RECHTS om de richtlijnen voor korte hoekschopstrategieën weer te geven.

De besturing kan veranderen, afhankelijk van het camerastandpunt.

Aanvalstactieken gebruiken

SPRINTEN Toets OMHOOG
STRAFSCHOPGEBIED Toets OMLAAG
TRAINEN Toets LINKS
VERRE HOEK Toets RECHTS

Aanvalstactieken (korte hoekschop)

Zijlijn Toets OMHOOG
Renner vanuit diepte Toets OMLAAG
Twee opties Toets LINKS
Renner bij penaltygebied Toets RECHTS

Verdedigingstactieken

GEMENGD OMHOOGTOETS
Mandekking OMLAAGTOETS
ZONES RECHTERTOETS

Bij hoekschoppen kan het aanvallende team kiezen uit 4 normale hoekschoppen en 4 korte hoekschoppen, terwijl de verdediging uit 3 kan kiezen. Probeer een strategie te kiezen die het beste past bij de pluspunten van je spelers en de aard van de tegenstander. Verder bepaalt het niveau van je Aanval/Verdediging hoeveel spelers zich op zullen stellen voor het doel.