ΣΥΝΘΕΤΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

Το απολαμβάνετε που είστε προχωρημένος σ' αυτό το παιχνίδι; Τότε ρυθμίστε τον έλεγχο του Σουτ και της Πάσας σε «Σύνθετα» στις Επεξεργασία Προσωπικά Στοιχεία.

ΣΟΥΤ (ΣΥΝΘΕΤΑ)

Το σύνθετο σουτ σας δίνει τον πλήρη έλεγχο της δύναμης και τοποθέτησης των σουτ σας. Πιέστε το για να τοποθετήσετε το σουτ σας ενώ χρησιμοποιείτε και το δείκτη ισχύος για να ρυθμίσετε τη δύναμη.

ΣΟΥΤ (ΣΥΝΘΕΤΑ)
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΩΝΙΑ
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΩΝΙΑ
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ ΓΩΝΙΑ
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ ΓΩΝΙΑ

ΚΑΘΕΤΗ ΜΠΑΛΙΑ (ΣΥΝΘΕΤΑ)

Οι σύνθετες πάσες σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε ακριβείς πάσες, αντί να τις παίζετε απλά προς τη γενική κατεύθυνση που θέλετε. Χρησιμοποιήστε το και το επίπεδο ισχύος για να τοποθετήσετε τις πάσες σας ακριβώς εκεί που τις θέλετε.

Μετακινήστε το Εικονίδιο Σύνθετων Χειρισμών σε κυκλική αψίδα για να κάνετε φάλτσο ή τραβήξτε το πίσω για να κάνετε ανάποδο φάλτσο (Παρακαλούμε δείτε την «Οθόνη Αγώνα» για το Εικονίδιο Σύνθετων Χειρισμών).

ΚΑΘΕΤΗ ΜΠΑΛΙΑ (ΣΥΝΘΕΤΑ)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ