ΒΑΣΙΚΑ

Δείτε εδώ για λεπτομέρειες του Ασύρματου Χειριστηρίου DUALSHOCK®4 και βασικών χειρισμών στο παιχνίδι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους χειρισμούς του παιχνιδιού, παρακαλούμε ανατρέξτε στο Μενού Παύσης παιχνιδιού.

Όλες οι ενέργειες χρήσης του Αριστερού Μοχλού μπορούν να αντικατασταθούν από τα πλήκτρα κατεύθυνσης, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις «Κίνησης Παίκτη» στη «Διαμόρφωση κουμπιών».

Χειρισμοί κατά την επίθεση

1ΚΟΥΜΠΙ
2ΚΟΥΜΠΙ
3ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
4ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΤΡΙΠΛΑ
5ΚΟΥΜΠΙ
(ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΟΧΛΟ)
6ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΦΗΣ
7ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΦΗΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΦΗΣ)
8ΚΟΥΜΠΙ «OPTIONS»
9ΚΟΥΜΠΙ
10ΚΟΥΜΠΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΡΙΠΛΑ
11ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΘΕΤΗ ΠΑΣΑ
12ΚΟΥΜΠΙ ΣΚΑΦΤΗ ΠΑΣΑ
13ΚΟΥΜΠΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΣΑ
14ΚΟΥΜΠΙ ΣΟΥΤ
15ΔΕΞΙΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΕΩΝ
16ΚΟΥΜΠΙ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΟΧΛΟ)
17ΚΟΥΜΠΙ «PS»

Χειρισμοί κατά την άμυνα

1ΚΟΥΜΠΙ
2ΚΟΥΜΠΙ ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΟΜΕΑ
3ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
4ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΤΡΕΞΙΜΟ
5ΚΟΥΜΠΙ
(ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΟΧΛΟ)
6ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΦΗΣ
7ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΦΗΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΦΗΣ)
8ΚΟΥΜΠΙ «OPTIONS»
9ΚΟΥΜΠΙ
10ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
11ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
12ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΚΛΙΝ
13ΚΟΥΜΠΙ ΠΙΕΣΗ
14ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ / ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ
15ΔΕΞΙΟΣ ΜΟΧΛΟΣ
16ΚΟΥΜΠΙ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΟΧΛΟ)
17ΚΟΥΜΠΙ «PS»

Όλοι οι χειρισμοί που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο υποθέτουν ότι έχει γίνει επιλογή του τύπου διαμόρφωσης κουμπιών 1.

= Αριστερός Μοχλός, = Δεξιός Μοχλός. = Κατευθύνσεις είτε σε Αναλογικό Μοχλό είτε σε Πλήκτρα Κατεύθυνσης.
• Όλοι οι χειρισμοί που γίνονται με το μπορούν να αντικατασταθούν με τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης (Στις Προσωπικές Ρυθμίσεις Δεδομένων).
• Όλοι οι χειρισμοί που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο υποθέτουν ότι ο παίκτης είναι στραμμένος προς την κατεύθυνση .