ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Δείτε εδώ μια λίστα κινήσεων ομάδας που εκτελούνται σε συνεργασία ανάμεσα στους συμπαίκτες όπως κινήσεις εκτός μπάλας και πολλαπλή πίεση.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ

ΠΑΣΑ & ΚΙΝΗΣΗ

Πατήστε το μόλις ο παίκτης ετοιμάζεται να κάνει πάσα με τη μπάλα εάν θέλετε να τον κάνετε να ξεκινήσει ένα γύρο, αμέσως μόλις αφήσει τη μπάλα.

ΠΑΣΑ & ΚΙΝΗΣΗ Passe +

ΕΝΑ-ΔΥΟ

Κρατήστε πατημένο το καθώς παίζετε χαμηλή πάσα. Πατήστε καθώς ο αποδέκτης της μπάλας λαμβάνει πάσα για να τον κάνετε να παίξει μια γρήγορη επιστροφή της μπάλας. Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να ξεφύγετε από αυτόν που σας μαρκάρει.

ΕΝΑ-ΔΥΟ +
ΨΗΛΟΚΡΕΜΑΣΤΟ ΕΝΑ-ΔΥΟ + +

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΠΑΙΚΤΩΝ (ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ)

Πατήστε το , μετά πατήστε το προς τον παίκτη της επιλογής σας. Αφήστε το για να τον κάνετε να τρέξει ευθεία.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΠΑΙΚΤΩΝ (ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ) +

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΠΑΙΚΤΩΝ (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ)

Κρατήστε πατημένο το , μετά πατήστε το και αφήστε το . Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το , μετά πατήστε το ξανά για να ελέγξετε την κατεύθυνση προς την οποία θα τρέξει ο συμπαίκτης σας.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΠΑΙΚΤΩΝ (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ) +

Ένας παίκτης με χαμηλή αντοχή θα σταματήσει να τρέχει ακόμη κι όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε τους «Χειρισμούς Συμπαικτών». Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για παίκτες που έχουν την ικανότητα της «Επιμονής»

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΣΥΜΠΑΙΚΤΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

Ο συμπαίκτης που ελέγχεται από τον Η/Υ, και στον οποίο βρίσκεται η ένδειξη "Επόμενος Παίκτης" θα ασκήσει πίεση.

ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΣΥΜΠΑΙΚΤΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Κρατήστε πατημένο το

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΙΕΣΗ

Πατήστε το δύο φορές, και μετά συνεχίστε να πατάτε το κουμπί για να ασκήσετε πίεση στον αντίπαλο με 2 έως 3 παίκτες. Ενώ είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να κερδίσετε τη μπάλα, μπορεί να οδηγήσει σε ανοίγματα μεγάλων περιοχών στα οποία μπορούν να κινηθούν οι αντίπαλοί σας.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΙΕΣΗ ×2 (puis maintenu)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Σπρώξτε την αμυντική γραμμή πιο ψηλά στο γήπεδο ή προς τα πίσω όταν το κρίνετε σκόπιμο. Οι χειρισμοί ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τη γωνία λήψης της κάμερας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Κρατήστε πατημένο το Δεξί ή το Αριστερό Κατευθυντικό Πλήκτρο.

ΤΕΧΝΗΤΟ ΟΦΣΑΪΝΤ

Σπρώξτε την αμυντική γραμμή πιο πάνω για μικρό χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάτε ότι οι χειρισμοί ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την πλευρά / γωνία λήψης της κάμερας.

ΤΕΧΝΗΤΟ ΟΦΣΑΪΝΤ Δεξί κουμπί X 2
Πανηγυρισμός γκολ

Αφού πετύχετε γκολ, μπορείτε να ελέγξετε τον παίκτη σας χρησιμοποιώντας το και να εκτελέστε πανηγυρισμό γκολ πατώντας ένα κουμπί. Πηγαίνετε ορισμένους παίκτες σε συγκεκριμένο σημείο στο γήπεδο και αυτοί θα εκτελέσουν τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό τους. Σε τρόπους λειτουργίας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, υπάρχουν μοναδικοί πανηγυρισμοί που εκτελούνται μαζί με άλλους χρήστες, γι΄αυτό σχεδιάστε το σωστά και απολαύστε το σόου.
Στη διάρκεια ανταγωνιστικών αγώνων με σύνδεση, επιτρέπεται να εκτελείτε ανά αγώνα έναν πανηγυρισμό που δεν μπορεί να παραληφθεί.