ΠΛΑΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Επιλέξτε "Πλάνο Παιχνιδιού" πριν από έναν αγώνα, στο ημίχρονο ή από το μενού παύσης, για να αλλάξετε τη Διάταξη, να κάνετε αλλαγές στη σύνθεση, να προσαρμόσετε τη στρατηγική σας και πολλά άλλα.

ΟΘΟΝΗ ΠΛΑΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Οι Απλές Τακτικές Ρυθμίσεις στο Μενού Απλών Ρυθμίσεων σάς βοηθούν να επιλέξετε αυτόματα το Σχήμα της ομάδας σας, τις Οδηγίες Ομάδας και τις Αρχικές Συνθέσεις, με βάση απλώς τις λέξεις κλειδιά που προτιμάτε. Το Μενού Απλών Ρυθμίσεων είναι διαθέσιμο στις Ρυθμίσεις Υποστήριξης, στο Πλάνο Παιχνιδιού.

 • Μπορείτε να δείτε τις ικανότητες ενός παίκτη σε μορφή γραφικών, επιλέγοντας έναν παίκτη από το στοιχείο "Φύλλο ομάδας / Επεξεργασία θέσης". Επιπλέον, μπορείτε να πατήσετε το για να ορίσετε τον παίκτη ως αρχηγό. Πατήστε το για να επιλέξετε αυτόματα την αρχική ενδεκάδα, με βάση την ικανότητα παικτών.
 • Ο "Αρχηγός της ομάδας" σημαίνει το χειριστήριο με το οποίο μπορεί να γίνει επεξεργασία του Πλάνου Παιχνιδιού. Το χειριστήριο με το μικρότερο αριθμό σε κάθε πλευρά θα είναι ο αρχηγός της ομάδας. (Το άλλο χειριστήριο μπορεί να είναι ο αρχηγός μόνο στο μενού παύσης και στο Πλάνο Παιχνιδιού κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.) .
 • ΕΔΡΑ
 • ΕΚΤ. ΕΔΡΑΣ
1Γήπεδο
2Μενού Πλάνου παιχνιδιού
3Αναπληρ/κοί

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

Πατήστε ή στην οθόνη Πλάνου Παιχνιδιού για εναλλαγή ανάμεσα στις παρακάτω 2 οθόνες.

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο Εικονίδιο Εμφάνισης / Οθόνες Φόρμας και Αντοχής αναφέρονται στα εξής:

 • :Κίτρινη Κάρτα
 • :Κόκκινη Κάρτα
 • :Τραυματισμός
 • :Μη διαθέσιμος
ΦΟΡΜΑ/ΑΝΤΟΧΗ

Η φόρμα των παικτών υποδεικνύεται από βέλη και η αντοχή των παικτών υποδεικνύεται από ένα δείκτη.

 • ...Άριστη φόρμα
 • ...Καλή φόρμα
 • ...Κανονική
 • ...Κακή φόρμα
 • ...Πολύ κακή φόρμα
 • Ορισμένες φορές, στο Master League και το "Γίνε Θρύλος" εμφανίζεται η ένδειξη
  . Αν ο παίκτης με αυτό το εικονίδιο πάρει περισσότερο χρόνο στο παιχνίδι, μπορεί να πετύχει πραγματικά καλά αποτελέσματα.
 • Στο Master League, το εικονίδιο κατάστασης που αναβοσβήνει υποδεικνύει έναν παίκτη ο οποίος επηρεάζεται από το Ρόλο Ομάδας.

ΘΕΣΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εμφανίζει τους ρόλους των παικτών και την καταλληλότητά τους απέναντι σε συγκεκριμένους παίκτες. Οι Γενικές Αξιολογήσεις των Αναπληρωματικών υπολογίζονται με την προϋπόθεση ότι παίζουν στις προεπιλεγμένες θέσεις τους.

Το Ομαδικό Πνεύμα εμφανίζεται και στο Master League και στο myClub, ενώ στο myClub εμφανίζεται και το Επίπεδο Παίκτη. Το Ομαδικό Πνεύμα εμφανίζεται στα εικονίδια του παίκτη, ενώ στην άλλη σελίδα εμφανίζεται το Επίπεδο Παίκτη.

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ

Η επιλογή [Προεπιλογές Τακτικών] σάς επιτρέπει να επιλέξετε τα σχήματα μιας ομάδας, τις ρυθμίσεις μαρκαρίσματος, καθώς και τις "Οδηγίες Ομάδας" (Ο τρόπος που παίζει η ομάδα όταν επιτίθεται ή αμύνεται). Επιλέξτε σε ποιες περιοχές του γηπέδου θα δημιουργήσετε παιχνίδι επίθεσης ή θα αναχαιτίσετε τον αντίπαλο, όταν είστε σε άμυνα.

Χρήση των 3 Προεπιλογών Τακτικών

Όταν το «Εναλλαγή Προεπιλογών Τακτικών» είναι ενεργοποιημένο στις «Ρυθμίσεις υποστήριξης» του μενού Πλάνο Παιχνιδιού, μπορείτε να ορίσετε 3 Προεπιλογές Τακτικών (Κύρια (Επιθετική), Αμυντική και Προσαρμογή) προκειμένου να καλύψετε την κατάσταση του αγώνα.

Πλήρης αξιοποίηση των Ρευστών διατάξεων

Ενεργοποιώντας τη «Ρευστή Διάταξη» των Προεπιλογών Τακτικών στο μενού Πλάνο Παιχνιδιού, μπορείτε να επιλέξετε της διάταξη της ομάδας σας 1) Τη στιγμή της έναρξης, 2) Όταν είστε σε επίθεση, 3) Όταν είστε σε άμυνα.

Μπορείτε να ορίσετε διάταξη και ενεργοποίηση των ρευστών διατάξεων για κάθε προεπιλογή τακτικών σας. Αν μια ομάδα έχει ρευστές διατάξεις βάσει προεπιλογής, εμφανίζεται το .

Ρευστή διάταξη
 • Κατά την έναρξη

 • Κατά την επίθεση

 • Κατά την άμυνα

 • Όταν η "Εναλλαγή Προεπιλογών Τακτικών" είναι ενεργοποιημένη στις "Ρυθμίσεις Υποστήριξης" του μενού Πλάνο Παιχνιδιού, μπορείτε να ορίσετε 3 Προεπιλογές Τακτικών ( Κύρια (Επιθετική) , Αμυντική και Προσαρμοσμένη ) για να καλύψετε την κατάσταση του αγώνα.

 • Όταν είναι ενεργοποιημένη η «Ρευστή Διάταξη», η διάταξή σας θα εναλλάσσεται αυτόματα ανάμεσα σε ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ , ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ και ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Ρύθμιση Σύνθετων Οδηγιών

Ορίζοντας Σύνθετες Οδηγίες στις Προεπιλογές Τακτικών στο Πλάνο Παιχνιδιού, μπορείτε να κάνετε δραματικές εναλλαγές στο επιθετικό και το αμυντικό παιχνίδι της ομάδας σας. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι δύο επιθετικές και δύο αμυντικές τακτικές, και να τις ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε πατώντας + Κατευθυντικά Πλήκτρα.

*Όταν ορίζονται Σύνθετες Οδηγίες, οι τακτικές είναι ενεργοποιημένες κατά την έναρξη.

Για ορισμένες ομάδες, έχουμε ήδη υλοποιήσει Σύνθετες οδηγίες που ταιριάζουν με το στυλ παιχνιδιού τους και αυτές ενεργοποιούνται αυτόματα μέσα στο παιχνίδι. Δοκιμάστε να τις ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ και να τις ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ, είτε από το Πλάνο Παιχνιδιού είτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου εντός του παιχνιδιού, για να δείτε πώς επηρεάζουν το παιχνίδι της ομάδας.

Φύλλο ομάδας/Επεξεργασία θέσης

Η επιλογή "Φύλλο ομάδας/Επεξεργασία θέσης" στο μενού Πλάνο Παιχνιδιού σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε την πρώτη σας ομάδα, πραγματοποιώντας αλλαγές και αλλάζοντας τις θέσεις των παικτών στον αγωνιστικό χώρο.